Gaziantep chat

Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini gaziantep chat fazla derinleştirmeden, muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında gaziantep haber yazdığı fikir yazısına sohbet (söyleşi) denir.Sohbet, makaleden üslûp yönüyle ayrılır. çoğunlukla, günlük konuların gaziantep chat işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir, hatıralardan, halk fıkralarından, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır.Makaleye gaziantep haber benzer bir yazı türüdür. Konusu daha çok genel ya da günlük sanat olaylarıdır. Fakat konu, tez ve savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde, sıcak bir dille yazılır.