Gaziantep Ticaret Odası

Elde edilebilen en eski verilere göre Gaziantep Ticaret Odası (GTO),"Ziraat,Ticaret ve Sanayi Odası" adıyla 1898 yılında kurulmuştur.Daha sonra gaziantep ticaret odası adını alan Gaziantep Ticaret Odası' nın kuruluş yıllarındaki tüzüğüne dair elimizde herhangi bir belge ve bilgi mevcut değildir. Ancak o dönemde İstanbul Ticaret Odası´na ilişkin çıkarılan tüzüğün diğer Ticaret Odaları için gaziantep gezilecek yerler de geçerli olabileceği tahmin edilmektedir.İlk dönemlerde "Ziraat, Ticaret ve Sanayi Odası", 1902 ve 1903 yıllarına ait Halep Vilayeti Salnameleri´nde "Ziraat Odası", 1904 yılından itibaren adı geçen Salnamelerde "Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası", 1989 yılına kadar " gaziantep ticaret odası" adı ile anılan kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı´nın 15.05.1989 tarihli yazısı gereği Oda Yönetim Kurulunun 7.8.1989 tarihli oturumunda alınan karardan sonra "Gaziantep Ticaret Odası" adını almıştır.
Cumhuriyetin ilk Yıllarında Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası'nın 1922 yılına kadar geçen 24 yıllık bir zaman gaziantep meteoroloji zarfındayürüttüğü faaliyetlere yönelik herhangi bir kayıta ulaşılamamıştır. mevcut bilgilere göre, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası gaziantep meteoroloji gerçek anlamdaki ilk toplantısını mutasarrıf Münir Bey'in başkanlığında 24 Ocak1922 tarihinde yapmış ve 31 Mayıs 1326/1910 tarihli "Ticaret ve Sanayi Odalarına Dair Nizamname" ye gaziantep gezilecek yerler binaen çalışmalarına başlamıştır.